Alfonso Méndez – e2-2

Ilustración A. Méndez – “Tu micro Commodore” época 2